Program konference

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


14. až 16. září 2021, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

14. září 2021

Plénum (společné pro všechny účastníky)

   

10:00–10:30 připravujeme

Společné plénum prvního dne (úterý 14. září 2021) obohatí svými vystoupeními:

 • Mgr. Viktor Najmon, generální ředitel Úřadu práce
  Téma: připravujeme
 • prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze
  Téma: připravujeme
 • JUDr. Michal Hašek, náměstek ministra vnitra
  Téma: připravujeme

  

15. září 2021

Ve středu 15. září 2021 budou probíhat jednání v jednotlivých sekcích

Všechny sekce budou v jedné budově, a účastníci celé třídenní konference tak v den konání paralelních sekcí, mohou libovolně přecházet ze sekce do sekce.

15. září 2021, 09:00–15:10

 • JUDr. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Téma: Odpovědnost za veřejnou zakázku
 • Mgr. Iveta Pospíšilíková, ředitelka odboru druhostupňového rozhodování na ÚOHS
  Téma: připravujeme
 • JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze
  Téma: připravujeme
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, katedra správního práva a správní vědy Univerzity Karlovy
  Téma: Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků
 • doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., sexuolog a psychiatr a soudní znalec
  Téma: Právní problémy v sexuologii

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Jan Vácha Ph.D., vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: připravujeme
 • JUDr. Jan Horecký, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě MU v Brně
  Téma: Odbory na pracovišti? Jak s nimi jednat – práva a povinnosti zaměstnavatele
 • JUDr. Michael Košnar, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: Dovolená – nová právní úprava
 • Ing. Daniel Trnka
  Téma: Report OECD – zaměstnání ve veřejném sektoru v post-covidové éře
 • JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR
  Téma: Aktuální pracovněprávní judikáty Ústavního soudu ČR
 • JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy
  Téma: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
 • JUDr. Jiří Doležílek, předseda pracovněprávního oddělení Nejvyššího soudu ČR
  Téma: připravujeme

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Karel Moravec, ředitel odboru koordinace a řízení ve věcech státní služby, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Dopady systematizace do služebního poměru státních zaměstnanců
 • Mgr. Zuzana Brücknerová, vedoucí oddělení koordinace státní služby v sekci pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: připravujeme
 • prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: připravujeme
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, katedra správního práva a správní vědy Univerzity Karlovy
  Téma: Správní řízení se zaměřením na řízení ve věcech státní služby

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel odboru legislativy MŠMT
  Téma: Aktuální školská legislativa
 • PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce ČR
  Téma: připravujeme
 • JUDr. Petr Novák, ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Správa rezortního školství v období nouzového stavu, aneb poučení z krizového vývoje

15. září 2021, 09:00–15:10

 • připravujeme
  NOVÝ PROGRAM

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Ing. Martin Šabo, vedoucí pracovník na Ministerstvu financí ČR, je specialista v oblasti FKSP a spoluautor vyhlášky o FKSP
  Téma: Problematika FKSP spojená s workshopem
 • plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů, MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČESKÉ REPUBLIKY
  Téma: připravujeme
 • plk. Miroslav Šteinbach, vedoucí odboru analyticko-legislativního, Policejní prezidium ČR
  Téma: Služební poměr příslušníků Policie a HZS ČR v praxi

15. září 2021, 09:00–15:10

 • JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
  Téma: E-identita
 • Ing. Jiří Formánek, ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN
  Téma: Připravovaná digitální mapa veřejné správy
 • Ing. Václav Strnad, ředitel odboru informačních technologií, Úřad pro ochranu osobních údajů
  Téma: Ochrana osobních údajů a GDPR z pohledu ÚOOÚ

15:30–18:00 Doprovodný kulturní program

 • připravujeme...

16. září 2021

Plénum (společné pro všechny účastníky)

 

09:00–12:30 program připravujeme

 • JUDr. Adam Furek, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: připravujeme

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152