Program konference

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


14. až 16. září 2021, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

14. září 2021

Plénum (společné pro všechny účastníky)

   

10:00–10:30

V průběhu plenárního zasedání přednese k přítomným hostům zdravici předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. Účast pana předsedy a přesný čas jeho případného vystoupení bude ještě potvrzena v průběhu dopoledne 14. září 2021, neboť ve stejný den zasedá plénum Ústavního soudu, kterého se pan předseda bude také účastnit.

Společné plénum prvního dne (úterý 14. září 2021) obohatí svými vystoupeními:

 • Mgr. Viktor Najmon, generální ředitel Úřadu práce
  Téma: Politika zaměstnanosti v souvislosti s pandemií Covid-19
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Téma: Aktuality z ÚOHS
 • prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze
  Téma: připravujeme
 • JUDr. Michal Hašek, náměstek ministra vnitra
  Téma: připravujeme

19:30–22:00

Slavnostní večer s hudebním vystoupením houslistky Julie Svěcené v Moravském zemském muzeu Brno.

22:00–24:00

Posezení ve Stopkově pivnici (Česká 5, Brno)

  

15. září 2021

Ve středu 15. září 2021 budou probíhat jednání v jednotlivých sekcích

Všechny sekce budou v jedné budově, a účastníci celé třídenní konference tak v den konání paralelních sekcí, mohou libovolně přecházet ze sekce do sekce.

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, MV ČR 
  Téma: Volební zákon
 • JUDr. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Téma: Odpovědnost za veřejnou zakázku
 • Mgr. Iveta Pospíšilíková, ředitelka odboru druhostupňového rozhodování na ÚOHS
  Téma: ÚOHS – aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách
 • JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze
  Téma: připravujeme
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, katedra správního práva a správní vědy Univerzity Karlovy
  Téma: Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků
 • doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., sexuolog a psychiatr a soudní znalec
  Téma: Právní problémy v sexuologii
 • JUDr. Vladimíra Sedláčková, bývalá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR
  Téma: Nový stavební zákon

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Jan Vácha Ph.D., vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: Aktuality z pracovněprávní legislativy MPSV
 • JUDr. Jan Horecký, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě MU v Brně
  Téma: Odbory na pracovišti? Jak s nimi jednat – práva a povinnosti zaměstnavatele
 • JUDr. Michael Košnar, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: Dovolená – nová právní úprava
 • Ing. Daniel Trnka, analytik regulační divize OECD
  Téma: Report OECD – zaměstnání ve veřejném sektoru v post-covidové éře
 • JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR
  Téma: Aktuální pracovněprávní judikáty Ústavního soudu ČR
 • JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy
  Téma: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
 • JUDr. Jiří Doležílek, předseda pracovněprávního oddělení Nejvyššího soudu ČR
  Téma: připravujeme
 • Ing. Lenka Dufková, odbor mzdověprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Téma: Aktuální otázky odměňování ve veřejné sféře

 • Mgr. Martin Koníček, vedoucí Odboru kanceláře ředitele, KÚ Jihomoravského kraje, Mgr. Pavla Horáková, psycholožka
  Téma: připravujeme

Připravujeme pro vás příspěvek se soudcem Nejvyššího správního soudu ČR.

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Karel Moravec, ředitel odboru koordinace a řízení ve věcech státní služby, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Dopady systematizace do služebního poměru státních zaměstnanců
 • Mgr. Zuzana Brücknerová, vedoucí oddělení koordinace státní služby v sekci pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Zákon o státní službě
 • prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Směřování státní služby v době pocovidové
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, katedra správního práva a správní vědy Univerzity Karlovy
  Téma: Správní řízení se zaměřením na řízení ve věcech státní služby

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel odboru legislativy MŠMT
  Téma: Aktuální školská legislativa
 • PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce ČR
  Téma: připravujeme
 • JUDr. Petr Novák, ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Správa rezortního školství v období nouzového stavu, aneb poučení z krizového vývoje
 • PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie, Filosofická fakulta UK
  Téma: Komunikace pedagogů s problémovými žáky a jejich rodiči
 • Ing. Petr Šmíd, expert na oblast kyberkriminality
  Téma: Mediální výchova, manipulace na internetu (Fake News, Deep Fakes)

15. září 2021, 09:00–15:10

 • JUDr. Tomáš Lichovník, soudce Ústavního soudu ČR
  Téma: připravujeme
 • Mgr. Tomáš Urban, vedoucí oddělení sociální legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: Aktuální vývoj legislativy v oblasti práva sociálního zabezpečení
 • Mgr. Martin Žárský, dlouholetý ředitel odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí
  Téma: Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v oblasti sociálních služeb

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Ing. Martin Šabo, vedoucí pracovník na Ministerstvu financí ČR, je specialista v oblasti FKSP a spoluautor vyhlášky o FKSP
  Téma: Problematika FKSP spojená s workshopem
 • plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů, MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČESKÉ REPUBLIKY
  Téma: připravujeme
 • plk. Miroslav Šteinbach, vedoucí odboru analyticko-legislativního, Policejní prezidium ČR
  Téma: Služební poměr příslušníků Policie a HZS ČR v praxi
 • Mgr. Martin Kraus, expert Ministerstva vnitra na problematiku Registru smluv, aktuálně působí na odboru eGovernmentu
  Téma: Registr smluv

15. září 2021, 09:00–15:10

 • JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
  Téma: E-identita
 • Ing. Jiří Formánek, ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN
  Téma: Připravovaná digitální mapa veřejné správy
 • Ing. Václav Strnad, ředitel odboru informačních technologií, Úřad pro ochranu osobních údajů
  Téma: Ochrana osobních údajů a GDPR z pohledu ÚOOÚ

15:30–18:00 Doprovodný kulturní program

 • komentovaná prohlídka vily Stiassni
 • komentovaná prohlídka vily Jurkovič
 • komentovaná prohlídka vily Tugendhat
 • komentovaná prohlídka vily Löw Beer
 • další část doprovodného programu se ještě připravuje.

19:00–03:00

Společenský večer v Hradní vinárně na Špilberku:

 • posezení bude v hradní vinárně, hradním sklepě a hradní hlásce
 • cimbálová muzika s primášem Františkem Macinkou
 • během večera budou probíhat komentované prohlídky Kasemat, „Rozhledny“ v nárožní věžici ve východní části hradu, výklad zvonkohry a prohlídka Jihozápadního Bastionu
 • bude zajištěn volný přístup na Jižní terasu, aby si účastníci mohli v klidu „vychutnat“ sklenku vína při nádherném výhledu na město Brno

16. září 2021

Plénum (společné pro všechny účastníky)

 

09:00–12:30

Plénum věnováno zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka odboru práva na informace, Úřad pro ochranu osobních údajů
  Téma: připravujeme
 • JUDr. Adam Furek, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: připravujeme
 • Připravujeme pro vás příspěvek se soudcem Nejvyššího správního soudu ČR

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152